Pravila o privatnosti

Ako Davatelj usluga zatraži osobne podatke od posjetitelja web stranice (u daljnjem tekstu: Korisnik) u bilo koju svrhu, primijenit će se sljedeće odredbe.

Ova Pravila o privatnosti sadrže osnovne informacije u vezi s rukovanjem, obradom i registracijom bilo kojih osobnih podataka koje je Korisnik pružio tijekom korištenja web mjesta Davatelja usluga.

Ime davatelja usluga: Apolaš Servezo Kft

Sjedište: 9400 Sopron, Moric Zigmond utca 20/2

Porezni broj: 27279834-2-14

Registracijski broj tvrtke: CG 08-09-031927

Pružatelj usluga ima pravo izmijeniti ili izmijeniti ovu Politiku privatnosti u bilo kojem trenutku, Korisnik je dužan kontinuirano provjeravati web stranicu kako bi postao svjestan bilo kakvih promjena.

Definicije, tumačenja pojmova

Pojmovi koji se koriste u propisima o upravljanju podacima definirani su Zakonom o pravu na samoodređivanje podataka i slobodi informacija iz 2011. godine CKSII. (Info Act) i uvjeti definirani u Uvjetima korištenja.

osobni podaci: podaci na koje se subjekt podataka može obratiti, posebno svoje ime, identifikacijska oznaka i znanje o jednom ili više fizičkih, fizioloških, mentalnih, ekonomskih, kulturnih ili socijalnih identiteta i zaključak koji se može izvući iz podataka;

subjekt podataka: svaka fizička osoba identificirana, izravno ili neizravno, na temelju osobnih podataka;

privola: dobrovoljno i čvrsto izražavanje volje osobe na koju se podaci odnose, na temelju odgovarajućih podataka, dajući mu nedvosmisleni pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, u cijelosti ili djelomično;

upravljanje podacima: bilo koja operacija ili skup operacija podataka, bez obzira na upotrijebljeni postupak, posebno njihovo prikupljanje, bilježenje, sistematizacija, pohrana, izmjena, uporaba, ispitivanje, prijenos, otkrivanje, koordinacija ili agregiranje, blokiranje, brisanje i uništavanje te sprječavanje daljnja uporaba podataka za fotografiranje, zvuk ili slike i za bilježenje fizičkih karakteristika koje mogu identificirati osobu (npr. otisak prsta ili dlana, DNK uzorak, slika;

“Upravitelj” znači fizičku ili pravnu osobu ili bilo koju osobu bez pravne osobe koja sama ili zajedno s drugima određuje u svrhu obrade podataka, donosi i provodi odluke o obradi podataka (uključujući korištena sredstva) ili ih izvršava s kontrolor podataka;

prijenos podataka: stavljanje podataka na raspolaganje određenoj trećoj strani;

otkrivanje: stavljanje podataka na raspolaganje svima;

brisanje podataka: čineći podatke neprepoznatljivim na takav način da ih više nije moguće oporaviti;

oznaka podataka: identifikacija podataka radi njihovog razlikovanja;

blokiranje podataka: identifikacija podataka s ciljem konačnog ili određenog ograničenja njihove daljnje obrade;

obrada podataka: obavljanje tehničkih zadataka povezanih s operacijama upravljanja podacima, bez obzira na način i sredstvo korišteno za obavljanje operacija i mjesto primjene, pod uvjetom da se tehnički zadatak izvršava na podacima;

obrađivač podataka: fizička ili pravna osoba ili organizacija bez pravne osobe koja obrađuje podatke na temelju ugovora sklopljenog s voditeljem podataka, uključujući zaključivanje ugovora na temelju zakonske odredbe;

Načelo upravljanja podacima

Davatelj usluga obrađuje zabilježene osobne podatke u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti podataka koje je na snazi u bilo kojem trenutku, posebno sa Zakonom o informacijama, međunarodnim konvencijama o zaštiti podataka, pravnim aktima EU-a i ostalim primjenjivim zakonima, u skladu s ovim prospektom.

Pravni temelj za upravljanje podacima

Prikupljanje i obrada osobnih podataka tijekom upravljanja podacima koji se odnose na rad i usluge Apolaš.eu i Hazigondozaš Austria.hu temelji se na dobrovoljnom pristanku nositelja podataka. Korisnik daje pristanak korištenjem jedne od usluga navedenih web stranica i pokretanjem iste.

Korisnik se može složiti s korištenjem njegovih osobnih podataka za izravno stjecanje poslovnih ili marketinških upita s reklamnim sadržajem (npr. Newsletter, e-DM), čiji pristanak može opozvati kontrolor podataka u bilo kojem trenutku bez ograničenja ili opravdanja.

Pružatelj usluge nije u mogućnosti provjeriti pravo osobe koja pristaje ili se upoznati sa sadržajem izjave zakonskog zastupnika, pa Korisnik ili njegov zakonski zastupnik jamči da je privola u skladu sa zakonom. Pružatelj usluga smatra da je dana odgovarajuća suglasnost zakonskog zastupnika.

Korisnik jamči da je subjekt podataka legalno pribavio suglasnost subjekta podataka za obradu osobnih podataka pruženih i dostupnih tijekom usluge.

Opseg i trajanje upravljanih podataka

Prilikom pregledavanja web stranice automatski se bilježe vrijeme početka i završetka posjeta Korisnika, a u nekim slučajevima i vrsta preglednika i operativnog sustava, ovisno o postavkama računala korisnika. Sustav je automatski generirao statistiku iz tih podataka, a pružatelj usluga ih ne povezuje s osobnim podacima. Web mjesto šalje ID sesije kada se prijavite, a koji se automatski briše kad napustite web mjesto. Podaci dani za upotrebu web stranice obrađuju se uz dobrovoljni pristanak korisnika.

Davatelj usluga ne preuzima odgovornost za svoje prethodne stranice koje su već izbrisane, ali su arhivirane uz pomoć internetskog preglednika. Trebao bi ih ukloniti operater tražilice.

Der Diensteanbieter übernimmt keine Verantwortung für seine vorherigen Seiten, die bereits gelöscht wurden, aber mit Hilfe von Internetsuchmaschinen archiviert wurden. Diese sollten vom Suchmaschinenbetreiber entfernt werden.

Svrha upravljanja podacima

Koristi se za upravljanje podacima, registriranim korisnicima koji koriste usluge web stranice, kao i za kontinuiranu vezu između davatelja usluga i Korisnika, kao i za istraživanje javnog mnijenja. Davatelj usluga koristi i upravlja ovim podacima samo u svrhu pružanja više razine usluge Korisniku (za razvoj i prilagodbu sadržaja web stranice, njegovo ažuriranje, isporuku biltena, internu registraciju).

Datum posjeta i snimanje i pohrana preglednika i vrsta operativnog sustava su samo u statističke svrhe.

Davatelj usluga ne koristi osobne podatke u svrhe koje nisu navedene. Podaci pruženi na ovaj način obrađuju se samo uz dobrovoljni pristanak Korisnika.

Pružatelj usluga povjerljivo tretira sve podatke i činjenice koji se tiču ​​Korisnika i koristi ih isključivo za razvoj svojih usluga, prodaju prostora za oglašavanje i pripremu vlastitih istraživanja i statistika. Izjave o njima objavljuju se samo u obliku koji nije prikladan za pojedinačnu identifikaciju svakog Korisnika.

Operator neće prenositi, objavljivati, prodavati, iznajmljivati ​​ili stavljati na raspolaganje osobne podatke bez njegovog / njezinog pristanka, osim ako je to potrebno u svrhe navedene u ovoj Izjavi o privatnosti ili kada to zahtijeva zakon.

Opseg pristupa podacima

Osobnim podacima koje pružaju Korisnici mogu pristupiti zaposlenici davatelja usluga.

Davatelj usluga ne prenosi ili prenosi osobne podatke trećim stranama osim onih koje su naznačene. To se ne odnosi na bilo koji obvezni prijenos podataka predviđen zakonom, koji se može izvršiti samo u iznimnim slučajevima. Prije ispunjenja bilo kojeg službenog zahtjeva za podacima, davatelj usluga za svaki podatak provjerava je li prijenos podataka zaista legitiman.

Zahtjev za informacijama o korištenju podataka

Korisnici mogu zatražiti informacije o postupanju s njihovim osobnim podacima. Na zahtjev, davatelj usluga pružit će korisniku podatke o podacima nositelja podataka, namjeni, pravnoj osnovi, trajanju upravljanja podacima, podacima davatelja usluga i aktivnostima upravljanja podacima, kao i o tome tko je podatke dobio i za što Svrha.

Korisnik može zatražiti informacije i ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka na sljedeću adresu e-pošte:

k.levai@apolas.eu

Informacije o rizicima osobnih podatakaPostoje razne prijetnje korištenju Interneta koje ugrožavaju vašu privatnost, uključujući osobne podatke.

Vaše mišljenje opisano na web mjestu osobni su podaci na temelju kojih se dobivaju vaši specifični podaci, bilo o podrijetlu, bilo vjerskim, političkim itd. također mišljenja i stavovi. Te informacije mogu biti dostupne svima.

Opcije izvršenja

Ako Korisnik smatra da je Davatelj usluge povrijedio njegovo pravo na zaštitu osobnih podataka, može zatražiti svoj zahtjev pred građanskim sudom ili se obratiti Povjereniku za zaštitu podataka. Detaljne zakonske odredbe za to utvrđene su u LKSIII Zakonu iz 1992. godine o zaštiti osobnih podataka i otkrivanju podataka od javnog interesa. Zakon CKSII iz 2011. Zakon o pravu na informaciju Samoopredeljenje i sloboda informacija i zakon VI iz 1998. Br. O zaštiti pojedinaca u pogledu automatske obrade osobnih podataka.

Korisnik je jedini odgovoran za autentičnost i točnost osobnih podataka. Na opseg obrađenih osobnih podataka utječu i djelomično ih određuju usluga i pravila elektroničke trgovine, računovodstva i oglašavanja, posebno CVIII iz 2001. o određenim pitanjima usluga elektroničke trgovine i usluga informacijskog društva. Odjeljak 13 / A Zakona KSLVIII iz 2008. o osnovnim uvjetima i određenim ograničenjima ekonomskih reklamnih aktivnosti. St. 6. Zakona.